https://www.re-mind.eu/wp-content/uploads/2018/04/white_divider_top_horizontal.png

WAT IS COUNSELING

Een counselor/gesprekstherapeut is een raadsman/vrouw, spirituele coach, mentor, begeleider,gids, hulpverlener en stimulerende trainer.

Gesprekstherapie kan onder andere helpen bij emotionele problemen, stress, verstoorde relaties, angst om beslissingen te nemen, levensvragen, eenzaamheid, vragen rond studie, werk en loopbaan,verwerken van het verleden enz. En, niet in de laatste plaats, bij het vinden van je eigen weg.

Het leven brengt voor iedereen problemen met zich mee. Het is mogelijk dat je soms een probleem hebt waarmee de mensen in je omgeving geen raad weten. Of je hebt een levensvraag die je liever niet aan je familie, je vrienden of je werkgever toevertrouwt. Of, erger nog, juist die mensen in je omgeving zijn misschien de oorzaak van je problemen. Wie biedt je dan de beste hulp en op welke manier? Iemand die luistert en meevoelt. Door over je problemen te praten gaat er al iets in werking wat duidelijkheden en inzichten kan opleveren.

Er zijn vele mogelijkheden om ieder probleem een plekje te geven. Dit is fijn om met je counselor door te nemen, het geeft rust en zelfvertrouwen.
Een belangrijke basis in de therapie is een doel en, samen, een actieplan te maken.
Leren ontspannen is ook een belangrijk doel en als je vanuit een andere manier naar jouw probleem kijkt rollen vaak de oplossingen uit je mond.

Begrijp goed; het gaat om samenwerken. Ik wil en ga je niet veranderen, ik help je weer bij jouw “weten” te komen en jouw probleem op te lossen. Jij bent al heel en compleet…….alleen weetje het soms even niet meer……. en dat is helemaal niet erg. Dat is menselijk.

Hulp vragen is heel sterk zijn, niet iedereen durft hulp te vragen. Voor mij is het een teken van echt sterk zijn en echt een verbetering willen. Door gesprekstherapie kan je leren om je gedachten beter op een rijtje te zetten, te ontdekken wat je in de toekomst wilt, leren omgaan met stress, levensvragen te bespreken of te werken aan je persoonlijke groei.